AORUS | Enthusiasts' Choice for PC gaming and esports | AORUS 
Site Search
This website uses cookies to provide you a more personalized and responsive service.
By using this website you agree to our use of cookies. If you require more information or prefer not to accept cookies please visit our
Privacy Policy >

AORUS Monitor Online Europese RMA-service


Met de GIGABYTE/AORUS RMA- en reparatieservice kunnen klanten eenvoudig defecte monitoren die nog onder de garantie vallen, retourneren aan GIGABYTE voor reparatie of vervanging in Europa.
We streven ernaar de monitoren zo snel en probleemloos mogelijk te herstellen of te vervangen. Deze online RMA-service omvat nog niet alle landen in Europa; controleer of uw land is opgenomen voordat u een online RMA-aanvraag indient.

Monitor Online RMA Process

STAP 1

RMA-aanvraag online indienen

STAP 2

Ontvang Retourautorisatie

STAP 3

Stuur uw monitor naar GIGABYTE/AORUS Geautoriseerd servicecentrum

STAP 4

Beoordeling en reparatie

STAP 5

Ontvang uw product
 • Oppervlakteschade aan de verpakking kan soms optreden tijdens verzending. Gebruik alleen hoogwaardige dubbelwandige dozen en eventuele extra opvullingen om voorwerpen van elkaar te beschermen en om enige beweging tijdens het transport te voorkomen.
 • Verpak het apparaat op de juiste manier voor transport om het risico op schade te beperken. Houd er rekening mee dat GIGABYTE niet verantwoordelijk is voor eventuele schade tijdens het transport of items die verloren gaan tijdens het transport.
 • Gebruik het originele verpakkingsmateriaal of de juiste materialen (zoals kartonnen dozen, noppenfolie of piepschuim, enz.) voor het inpakken van het product voor reparatie. Als het product beschadigd raakt door onjuiste verpakking, wordt dit niet door de garantie gedekt.

Verpakkingstips

STAP 1

Verpak de monitor met origineel verpakkingsmateriaal en karton indien mogelijk. Stuur geen voedingskabel, HDMI-kabel, USB-kabel en andere accessoires tenzij speciaal verzocht door Gigabyte.

STAP 2

Vul de lege ruimtes op met bufferverpakkingsmaterialen.

STAP 3

Voeg een volledige paklijst toe met foutbeschrijving, de RMA-referentienummer die u door ons verkreeg en uw volledige contactgegevens om het reparatieproces te versnellen.

STAP 4

Plak een verzendetiket op de voorkant van de doos en markeer het met het RMA-referentienummer en zorg ervoor dat uw naam en adres duidelijk worden weergegeven met een donkere, dikke stift.

STAP 5

Sluit de doos met plakband. Zorg ervoor dat de monitor stevig is verpakt voordat u de doos sluit. Plak de boven- en onderkant van het pakket dubbel af met plakband.

Algemene voorwaarden

Q Dekking van AORUS monitor online Europese RMA-service.
A AORUS-monitoren die in de onderstaande landen worden verkocht, vallen onder de Europese online RMA-service. Als uw plaats van aankoop zich buiten de onderstaande landen bevindt, gelieve contact op te nemen met de oorspronkelijke verkoper van de artikelen of de plaatselijke GIGABYTE/AORUS-kantoren in uw land voor verdere ondersteuning.

Contact e-mail Land/Regio
service@giga-byte.nl Noord-Europa, Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Griekenland
returns@gbt-tech.co.uk Verenigd Koninkrijk en Ierland
partner_rma@gigabyte.de Duitsland
rma.spain.monitor@gigabyte.com Italië, Malta, Portugal en Spanje
rma@gigabyte.pl Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Letland, Litouwen, Estland
rma.france@gigabyte.com Frankrijk
Q DOA-beleid (Dead on Arrival)
A DOA (Dead on Arrival) wordt gedefinieerd als de monitor bij normaal en correct gebruik binnen 7 kalenderdagen na aankoopdatum defect raakt. Neem contact op met uw oorspronkelijke verkoper met factuur/kwitantie voor het inruilen voor een nieuwe monitor.
* Een INRUIL zal alleen worden goedgekeurd met een bevestiging van de volledige retournering van alle verpakkingen en accessoires.
* "NNF (geen gevonden storing)" en "Gebruikersschade" worden niet als defecten beschouwd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van GIGABYTE, daarom worden deze niet aangemerkt als DOA.
* Het DOA-beleid kan variëren in verschillende landen. Neem vooraf contact op met de originele verkoper van de artikelen of de plaatselijke GIGABYTE / AORUS-kantoren voor de volledige voorwaarden in uw land.
Q Pixel Beleid
A
 • Het is gegarandeerd dat er geen heldere stip op enig deel van het paneel zit.
  Beschrijving / definitie van heldere / donkere stip: pixels die abnormaal oplichten op een volledig zwarte achtergrond worden heldere stippen genoemd, anders donkere stippen genoemd (pixels die abnormaal oplichten op een andere kleurenachtergrond worden ook donkere stippen genoemd).
 • Bepaling van de heldere / donkere stip en inhoud van de garantie
  • Bepalingsmethode voor heldere en donkere stippen: het oog moet minimaal 35cm van het scherm verwijderd zijn en de omgevingsverlichting moet groter zijn dan 200 Lux (bijvoorbeeld: de meeste kantoren).
  • Garantievoorwaarden heldere stip: nieuw product is gegarandeerd 12 maanden geen heldere stip. Gedurende 13 ~ 36 maanden na aankoop mogen heldere stippen niet meer zijn dan 3 stippen (wat verwijst naar de 4e stip)
  • Garantievoorwaarden voor donkere stippen: donkere stippen mogen niet meer zijn dan 5 stippen (dit verwijst naar de zesde stip)


AORUS Monitor Garantie Periode Heldere Stip Donkere Stip
Binnen 12 maanden

0

≦5

Binnen 13~36 maanden

≦3

≦5

Q Monitor RMA-beleid (Retourneren met Autorisatie)
A
 • Reparatie- en vervangingsservices van producten worden alleen aangeboden voor producten binnen de vermelde garantieperiode.
 • Normen onderhoudskosten
  Er zijn vergoedingen vereist voor het testen, onderhouden of repareren van producten met verlopen of nietige garanties. Offertes en onderhoud zijn gebaseerd op en uitgevoerd op de conditie van de monitor en de benodigde werkzaamheden.
 • Als er aan de buitenkant duidelijke fysieke schade is, worden de producten niet gedekt door de garantie.
 • Als de productiesticker in het product is verwijderd of beschadigd, wordt deze niet langer gedekt door de garantie.
 • GIGABYTE / AORUS behoudt zich het recht voor om de garantie en service na verkoop in te trekken/te annuleren voor producten zonder officiële Gigabyte-labels, serienummers, serienummers die niet overeenkomen met de officiële productbeschrijving of die niet kunnen worden geïdentificeerd. Als u de monitor in deze status hebt ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de partijen van wie u de monitor heeft gekocht.
 • Tijdens de aangegeven garantieperiode zal GIGABYTE / AORUS gratis producten repareren en als het product niet kan worden gerepareerd, zal het worden vervangen. De reparatie- en vervangingsservice kunnen onderworpen zijn aan verzendkosten voor klanten. Fysieke schade aan het product veroorzaakt door klanten of als gevolg van verzending valt niet onder de garantie.


* De RMA Online Service is momenteel alleen beschikbaar voor de monitor.
* Als het product niet kan worden gerepareerd door onderdelen te vervangen, behoudt GIGABYTE / AORUS zich het recht voor om deze te ruilen met gereviseerde producten.
* Garantievoorwaarden en het DOA-beleid kunnen variëren in verschillende landen. Neem vooraf contact op met de originele verkoper van de artikelen of de plaatselijke GIGABYTE / AORUS-kantoren voor de volledige voorwaarden in uw land.
Q Door de klant veroorzaakte schade (CID - Customer Induced Damage)
A Als er tijdens de garantieperiode sprake is van niet-toewijsbare storingen, zoals (maar niet beperkt tot) de volgende zaken, zijn er vergoedingen vereist voor onderhoud. Er worden geen kosten in rekening gebracht als het product niet kan worden gerepareerd, maar verzendkosten kunnen wel van toepassing zijn.


 • Defecten of schade veroorzaakt door fouten die niet zijn toe te schrijven aan productmaterialen of fabricagefouten (zoals plagen, aardbevingen, overstroming, brand, tyfonen, botsingen tijdens transport, vlekken of krassen die op het oppervlak worden gemaakt bij gebruik, knijpen, stoten, krassen, hoge temperaturen, het invoeren van ongeschikte spanningen en corrosie, enz.)
 • Zelf het apparaat demonteren of uw eigen onderhoud uitvoeren
 • Overschrijding van de toegestane gebruiksomgeving
 • Schade veroorzaakt door abnormale stroomvoorzieningen
 • Opzettelijke vernietiging
 • Overtreding van instructies in de producthandleiding
 • Onjuiste montage of abnormaal gebruik.
 • Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.
 • Storingen veroorzaakt door andere producten (apparatuur) dan de machine.
 • Schermverbranding veroorzaakt door het gebruik van hetzelfde vaste scherm of bijgesneden scherm dat gedurende langere tijd niet in de oorspronkelijke schaal van de monitor staat.
 • Schade veroorzaakt door het niet volgen van de onderstaande reinigingsinstructies: Veeg het glanzende oppervlak schoon met een zachte, niet-schurende doek. Spuit geen reinigingsproducten rechtstreeks op het glanzende oppervlak, zorg ervoor dat u alleen reinigingsmiddelen gebruikt die worden aanbevolen voor monitoren. We raden aan om reinigingsmiddelen te verdunnen met water met een verhouding van 1:10.
Top